Tel: +48 95 735 50 66 
CHEMOIL,   66-400 GORZÓW WLKP,   UL. WAWRZYNIAKA 43

Nafty i parafiny

Nafty, parafiny specjalistycznie skomponowane mieszaniny węglowodorów alifatycznych i aromatycznych otrzymywanych przez rafinację odpowiedniego destylatu ropy naftowej. W zależności od uzyskanego destylatu klasyfikujemy je do różnych celów:

Nafta oświetleniowa

Przeznaczenie: Stosowana w lampach naftowych. Ze względu na wysokie parametry techniczne jest produktem bezwonnym, dzięki czemu może być spalana w pomieszczeniach zamkniętych. Dostępne opakowania: 1l, 5l, 20l, 30l, 200l, 1000l

Nafta zmywacz

Przeznaczenie: Do mycia i konserwacji części metalowych. Posiada bardzo dobre właściwości odtłuszczające pozostawia również powłokę, która powoduje zabezpieczenie antykorozyjne. Dostępne opakowania: 5l, 20l, 30l, 200l, 1000l

Parafina ciekła

Przeznaczenie: parafina wykorzystywana jako surowiec do procesów technologicznych, w przemyśle gumowym, budowlanym oraz farmaceutycznym. Dostępne opakowania: 5l, 20l, 30l, 200l, 1000l, autocysterna

Clener Profesional

Przeznaczenie: Specjalistyczny bezaromatyczny roztwór węglowodorów naftowych do zastosowania w myjkach ręcznych i automatycznych. Bardzo dobre właściwości odtłuszczające i myjące. Na powierzchni myjącego elementu pozostawia warstwę ochronną. Dostępne opakowania: 5l, 20l, 30l, 200l, 1000l

Nafta kosmetyczna

Przeznaczenie: dielektryczna ciecz wykorzystywana w procesie obróbki elektroerozyjnej, we wszystkich typach drążarek elektroiskrowych. Jest to najczystsza postać nafty, która jest wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Dostępne opakowania; 5l, 20l, 200l, 1000l.

Olej wazelinowy

Olej o szerokim zastosowaniu. Wykorzystywany jako środek smarująco- konserwacyjny w przemyśle szwalniczym. Ze względu na swoje właściwości techniczne jest wykorzystywany jako surowiec do procesów technologicznych w branży kosmetycznej, farmaceutycznej i budowlanej. Dostępne opakowania 1l, 5l, 20l, 200l.
  • Partenrzy: Venol, Tedex, Fuchs, Castrol, Mobil
  • Partenrzy: Venol, Tedex, Fuchs, Castrol, Mobil